Anna Nicole Golf Academy 603 322 190

nicole(a)nicolegolf.cz

Ochrana osobních údajů

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

Webové stránky  („správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se členů internetové seznamky („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů přestavující tzv. osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES             („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů budou správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy. A to pouze pro potřeby registrace na internetových stránkách. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doporučeným správci na emailovou adresu. V takovém případě bude zpracování osobních údajů na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. V případě, že uživatel zruší profil na internetové seznamce, se automaticky veškeré osobní údaje smažou a již nebudou v držení správce. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním

V případě, že subjekt údajů udělí správci souhlas se zpravováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu: jméno, email , ip adresa, cookies a (b) po dobu trvání smlouvy mezi správcem a subjektem nebo do odvolání souhlasu subjektem.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl.  GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl.  16 nebo čl. 17 GDPR) , nebo popřípadě omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskyl správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat správce, a to na emailové adrese.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, spráce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právních povinností a správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

 

 

Prohlášení o ochraně dat
U nabízených produktů jsou Vaše osobní data sbírána, zpracovávána nebo používána („využívána“). To se děje za současného dodržování příslušného českého práva o ochraně dat. Zákazníci poskytují své osobní údaje , o ochraně osobních údajů.

Použitá data
Pro provádění našich služeb potřebujeme řadu Vašich osobních údajů. K těm se počítají Vaše kontaktní údaje (např. číslo mobilu) a osobní data (např. pohlaví a věk). My používáme ty osobní údaje, které nám aktivně sdělíte (např. při přihlášení Vaše profilová data). Pokud tyto údaje používáme pro účely, které podle zákonných ustanovení vyžadují Váš souhlas, vždy Vás o výslovný souhlas požádáme. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat a/nebo použití Vašich osobních údajů zakázat. V rámci zákonných ustanovení můžeme profily uživatelů za účelem reklamy, výzkumu trhu a pro zlepšení našich služeb, avšak pouze tehdy, jestliže nepoužijete své právo a použití Vašich dat nezakážete.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o uživateli kdykoli se připojíte na naše stránky. Neosobní identifikační údaje mohou obsahovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o uživateli.

Použití cookies
Část našich služeb vyžaduje použití tzv. cookies. Cookies jsou malá množství dat, která Váš internetový prohlížeč ukládá ve Vašem počítači. Cookies mohou obsahovat informace o Vaší návštěvě na našich webových stránkách. Kromě sezónních cookies se používají také permanentní cookies. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies akceptovala. Vy však můžete prohlížeč nakonfigurovat tak, aby cookies odmítal nebo se nejprve dotázal na povolení. Pokud však cookies odmítnete, může to mít za následek nesprávné zobrazování našich nabídek.

Používání analytických programů
Pro optimalizaci služeb používáme analytické programy. Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, a které analýzu Vašeho používání webové stránky umožňují. Informace o Vašem používání této webové stránky vytvořené pomocí cookie (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na jeden ze serverů Google v USA. Google tyto informace používá pro vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, pro sestavování reportů pro provozovatele o aktivitách webových stránek a pro další služby spojené s užíváním webových a internetových stránek. Google tyto informace také eventuálně předává třetím osobám, jestliže tak předepisuje zákon nebo pokud tyto třetí osoby tyto údaje zpracovávají z pověření. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s dalším údaji uloženými v Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením v software Vašeho prohlížeče. Použitím této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů, které o Vás Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem sesbírá. Nadto čas od času používáme i analytické programy jiných nabízitelů, abychom zde získané poznatky anonymně nebo pod pseudonymy použili v rámci zákonných nařízení pro aktuální vytváření nabídky a pro reklamní a marketingové účely. Tyto informace nejsou v žádném případě používány ve vztahu ke konkrétním osobám, tj. v přímé souvislosti s Vaším jménem.

Zprostředkování dat a protokoly pro interní systémové a statistické účely
Váš internetový prohlížeč zprostředkovává z technických důvodů při přístupu na naše webové stránky automaticky data našemu webovému serveru. Kromě jiného se přitom jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, zobrazené soubory, množství odeslaných dat, typ a verze prohlížeče, operační systém, jakož i Vaši IP adresu. Tyto údaje se ukládají odděleně od jiných údajů, které v rámci využití naší nabídky zadáváte. Přiřazení těchto dat k jedné určité osobě pro nás není možné. Tyto údaje jsou využity pro statistická hodnocení a poté smazána.

Bezpečnost dat
Pokud jsou pro úhradu našich výkonů nutné informace o platebním spojení, používáme pro převod metodu Secure Socket Layer (SSL). Tento software zakóduje Vaše veškerá osobní data nutná pro platební spojení jako je číslo kreditní karty, bankovní směrové číslo, číslo účtu, jméno a adresa.

Vaše právo na informace, opravu nebo smazání
Máte právo do Vašich osobních údajů a nastavení Vašeho uživatelského účtu kdykoliv nahlédnout a opravit je, doplnit nebo smazat. Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas s používáním Vámi dobrovolně sdělených údajů. Je Vám však známo, že v případě odvolání určitých údajů se znemožní realizace výkonů v rámci naší nabídky. Upozorňujeme Vás na to, že Vaše právo na smazání údajů může být omezeno zákonnou povinností uchovávat data, kterou musíme dodržovat. Kromě toho si mohou na zákonném základě vyžádat údaje soudy, orgány činné v trestním řízení nebo další zákonem určené úřady. Pro informace, opravy nebo požadavek smazání se prosím s uvedením Vašeho jména, čísla Vašeho mobilu a popř. e-mailového kontaktu obraťte na: porosím využijte kontaktní formulář zde na stránkách