Anna Nicole Golf Academy 603 322 190

nicole(a)nicolegolf.cz

20 Září 2021

komentáře

0
 20 září, 2021
 0

Jak přistupovat k tréninku mládeže

 

Během své kariéry golfové trenérky jsem zažila mnoho různých způsobů, jakým rodiče či trenéři přistupují k tréninku mladých golfistů. U mládeže je třeba k němu přistupovat trochu jinak než u dospělých. Hlavně když se jedná o malé golfisty do 10 let.

 

Základními kameny tréninku mládeže je zábava, radost ze sportu a základy techniky. Je důležité, aby mladí golfisté chodili na golf rádi a měli z golfu radost. Není dobré je přílišným drilem dostat do pozice, kdy se z golfu stane nutné zlo, které si přejí rodiče. To se může lehce stát, když budete děti nutit do přílišného drillu.

Je třeba, aby si děti osvojili hlavně základy. Držení, postoj, trénink rovnováhy je to nejdůležitější, co je pro jejich budoucí golf přínosné. Není třeba příliš dbát na detaily a hlavně je třeba děti nechat přirozeně švihat a neničit jim příliš detailní technikou rychlost švihu. U dětí kolem 10. roku věku je dobré začít s drilly a náročnější technikou až tak po dvou až třech letech hraní golfu. Do té doby je nechávejte spíše ve skupinových trénincích, kde budou moci sdílet hru s ostatními vrstevníky a teprve po dvou až třech letech jim dopřejte individuální tréninky. Nechte děti hlavně si hrát. Aby braly golf jako hru, ne jako práci, která jim přinese nějaké výhody či nevýhody.

Rozložení tréninku by mělo být takové,  aby alespoň 30% času vyplnilo patování a 30% krátká hra. Dlouhé rány a švih je pro mladé golfisty přirozený a s vývojem jejich těla přijde i změna ve švihu, která se projeví automaticky v lepší ch úderech kolem 15. roku věku. Švih by měl být stabilizovaný někdy kolem 16.-17. roku věku. Do té doby je dobré nechat děti vyvíjet nenásilně  bez přílišného zasahování do jejich přirozeného pohybu.

Přečíst nyní  Golfové hole, které vám zlepší výsledky

Je dobré zaměřit se také na ostatní aspekty golfu, jako je komunikace s ostatními vrstevníky, výuka etiky a etikety. Také je třeba, aby se děti naučily trpělivosti a úctě ke sportu. To dětem může dát hodně do běžného života, kde také budou potřebovat sebekontrolu a trpělivost.

golfové slevy

Comments are closed.